Home » Waarom zijn er gezondheidsclaims

Waarom zijn er gezondheidsclaims

In verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn de regels vastgelegd over voedings- en gezondheidsclaims.

 

Gezondheidsclaims zijn beweringen over het levensmiddel of een bestanddeel daaruit in relatie tot de gezondheid.

Voedingsclaims zijn beweringen over energie, nutriënten of andere stoffen die het levensmiddel bevat of juist niet bevat.

 

De Nederlands Voedsel en Warenautoriteit houdt hier toezicht op.